Intresseanmälan Norge september

Resevillkor

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan är bindande och bekräftas via mail till resenären. Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av fakturan. 

AVBESTÄLLNING

Anmälan är bindande. Dock kan avbeställning ske vid eventuell sjukdom eller skada mot uppvisande av läkarintyg inom 14 dagar innan avresa. Kan inget intyg bekräfta sjukdom/skada så sker ingen återbetalning. Språng Träning & Äventyr rekommenderar sina resenärer att teckna lämplig reseförsäkring. 

ATT DELTA SKER PÅ EGEN RISK

Alla resenärer deltar på egen risk. Sker en olycka under resan kan inte Språng Träning & Äventyr hållas ansvariga. Det är resenärens ansvar att ha kontaktat läkare inför resan för att säkerhetsställa möjlighet att delta. Språng Träning & Äventyr åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteter. 

REKLAMATION

Vill resenären åberopa fel beträffande resan/aktiviteter/boende skall detta under skälig tid det inträffat och på plats under resan meddelas till Språng Träning & Äventyr. 

RESEGARANTI

Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Språng Träning & Äventyr uppfyller lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer om lagen om paketresor här:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672

ÖVERLÅTELSE

Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon som uppfyller alla villkor för att få delta på resan (villkor angivna av arrangören samt villkor vad gäller personändringar från parter som arrangören anlitat för resan). Resenären måste meddela arrangören om överlåtelse, samt ange fullständiga uppgifter för personer som resan ska överlåtas till senast 15 dagar innan avresa. Detta görs till joel@sprangtraning.se 

INSTÄLLD RESA

Om resan tvingas ställas in av Språng Träning & Äventyr vid t.ex. för få anmälda, återbetals hela anmälningsavgiften. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning.

INSTÄLLD AKTIVITET

Yttre omständigheter, som t.ex. dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden och andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet för resorna kan ändras men resan kommer i isn helhet att täcka upp för alla moment inkluderare i programmet. Språng Träning & Äventyr förbehåller sig rätten att ändra ledare, samt programpunkter i det angivna programmet.